Hur går det till?
Syftet med den här sidan är att förklara hur ett typiskt arbetsförlopp ser ut. I nedanstående exempel har kunden beställt en stillbild av ett rum som endast existerar i ritningsform. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Modellering
Trådmodell För att kunna skapa en 3D-bild måste objektet modelleras i ett 3D-program. Ofta kan kunden bifoga ritningar i något CAD-format vilket underlättar modelleringen men i princip kan vi utgå från vilket material som helst.

Bild 1 visar 3D-modellens första stadium som trådmodell (wireframe på engelska).

Flat shading
Flat shading Bild 2 visar samma modell med ytor och den enklaste ljussättningen - s.k. 'flat shading'. I vissa projekt kan syftet med visualiseringen vara att få en enkel rumsuppfattning och då kan det räcka med en så här modell, men i det här fallet har kunden önskat en verklighetstrogen bild som kan tilltala en köpare. Därför fortsätter vi med att textura modellen.
Texturering
Texturering Att texturera innebär att applicera material eller bilder på modellens ytor.

Bilden får genast mer liv men utan ordentligt ljus känns den fortfarande platt och tråkig - se bild 3.
Ljussättning
Ljussättning Att skapa ett realistiskt ljus i en virtuell miljö är ganska komplicerat.

Vi matar in uppgifter om hur ljuset faller in utifrån, hur eventuella lampor i modellen lyser och hur alla material reflekterar ljus. Ett renderingsprogram räknar därefter ut hur ljuset faller i modellen, något som kan ta flera timmar bara för en enda bild - se bild 4.
Post production
Post production Även när renderingsmotorn är färdig med bilden återstår det oftast en del efterarbete, även kallat post production.

I det här fallet har vi lagt in en bakgrundsbild som syns genom fönstren, och korrigerat färgen i bilden något - se bild 5.


Visa hela förloppet som en film - Kräver Flash.

 Valid XHTML 1.0 Copyright © WireFrame AB