Tjänster/produkter
WireFrame producerar framför allt 3D-material och webbapplikationer, produkter som tillämpas i ett flertal branscher. Här följer exempel på arbetsområden där våra tjänster kan vara särskilt användbara:
Upp Bygg/arkitektur
Bygg/arkitektur Byggsektorn är utan tvivel en av de branscher som har mest att tjäna på fördelarna med 3D-visualisering. Där det tidigare har varit kostsamt och tidsödande att skapa modeller och marknadsföringsmaterial kan vi erbjuda större spridning, lägre kostnader och dynamiskt material som kan uppdateras allt eftersom projektet utvecklas.

Tekniken lämpar sig för både små miljöer som enstaka lägenheter och för stora projekt som stadsplanering och landskapsarkitektur. Bland våra kunder finns flera av Sveriges största aktörer i byggbranschen.

Idag har många arkitektbyråer egen 3D-produktion, men för att få riktigt realistiska bilder krävs hög kompetens inom framför allt ljussättningsteknik. Därför består många av våra uppdrag i att förbättra och vidareutveckla material som arkitekterna själva påbörjat.


Upp Simulatorsystem
Simulatorsystem Simuleringar där användaren kan interagera med den digitala miljön i realtid har många användbara tillämpningar. Tekniken kallas även Virtual Reality eller VR.

Tillsammans ned vårt systerföretag Nöjdhs Elektronik AB har vi utvecklat ett avancerat simulatorsystem för 1.ubåtsflottiljen i Karlskrona. Projektet har blivit internationellt uppmärksammat och ubåtsbesättningar från Sverige, Danmark och Singapore har utbildats i simulatorn.

WireFrame har skapat det grafiska gränssnittet, ett VR-system med mycket avancerad interaktivitet, där övningsledningen kontrollerar ett stort antal parametrar i realtid vilket ger en realistisk övningsmiljö.

Simuleringstekniken är naturligtvis ett användbart verktyg även utanför försvarsindustrin. Eftersom det är möjligt att hantera stora miljöer samt göra dessa lätta att överblicka används VR-teknik ofta för landskapsarkitektur, speciellt för projektering av broar, vägar och järnvägar.

Tack vare de stora möjligheterna till interaktion mellan simuleringen och användaren används simuleringsteknik till olika slags tillämpningar. Vi har skapat webbapplikationer där användaren kan kombinera olika inredningsdetaljer, exempelvis köksluckor, tapeter och golv, från sin egen hemdator. Vi arbetar utifrån premisserna att sådana tillämpningar skall ställa minimala krav på datorkunskaper och fungera problemfritt även på en vanlig hemdator.


Upp Produktpresentation
Produktpresentation Hur demonstrerar man en produkt som inte finns? Vi kan skapa stillbilder, filmer eller simuleringar som inte bara visar produkten på ett realistiskt sätt utan som också kan demonstrera funktioner, färgval, monterings- och bruksanvisning med mera.

Det innebär att ett företag kan känna av marknaden och skicka ut bilder på sina nya produkter till potentiella kunder innan den verkliga produktionen har tagit fart. Det betyder inte bara att marknadsföringen kan förbättras utan ger även möjlighet till reaktioner och eventuella ändringar i design eller funktion på ett tidigt stadium.


Upp Industri/flödesscheman
Industri/flödesscheman Vår simuleringsteknik sparar både tid och pengar inom industrin. Genom att utföra datorsimuleringar över planerade konstruktioner går det att förutse och eliminera problem och risker. Tekniken är tillämpningsbar på nästan vad som helst: Flödesscheman, luftcirkulation, ljusförhållanden, rumsplanering med mera.

Ett typiskt scenario är att ett företag ska bygga en maskinhall där de olika maskindelarna kommer från olika tillverkare och med ritningar i olika format. Dessa ska kanske byggas ihop och placeras i en lokal som också bara finns på ritningar. Vi sammanställer alla ritningar och överför dem till 3D-information. Därefter skapar vi en modell där lokalen och maskindelarna presenteras i 3D och i vilken entreprenören kan gå runt och få en mycket realistisk bild av hur resultatet kommer att bli.

Vår erfarenhet visar att det är möjligt att spara miljonbelopp genom att undvika felkonstruktioner och kunna göra ändringar i ritningar på ett tidigt stadium.


Upp Monteringsanvisning
Monteringsanvisning Med hjälp av interaktiv 3D-teknik är det möjligt att utveckla instruktionsmanualer och monteringsanvisningar som är långt mer informativa och lättbegripliga än vad som tidigare varit möjligt. Användaren kan själv bestämma hur informationen presenteras och hur mycket tid som läggs på varje moment. Eftersom produkten presenteras tredimensionellt är det möjligt att vrida och vända på bilden och själv välja betraktningsvinkel.

Precis som med våra övriga produkter kan presentationen ändras och tillföras nya moment när som helst. Varför inte en berättarröst som pedagogiskt instruerar användaren? Eller varför inte ge kunden möjlighet att välja mellan olika svårighetsgrader i presentationen så att användare med olika förkunskaper kan få skräddarsydd information som passar just dem?


Upp Webbutveckling
Webbutveckling Nu när Internet har blivit den kanske viktigaste kommunikationen mellan företag och kunder är det förstås oerhört viktigt att en hemsida är både informativ och representativ. Att presentera sitt företag via en hemsida har en mängd fördelar jämfört med andra medier:
  • Distributionen är både världstäckande och billig.

  • Det går att lagra enorma mängder information och det går att styra vilken information och vilket bemötande en specifik kund får.

  • Innehållet är dynamiskt och kan ändras eller uppdateras med några minuters varsel.

  • Internet som medium är interaktivt vilket gör att en hemsida, i motsats till andra former av reklam, möjliggör tvåvägskommunikation. Kunderna kan själva söka information, lämna kommentarer eller beställa varor direkt via datorn.

  • Våra administrationssystem gör det möjligt för ett företag att själva administrera och uppdatera sin hemsida utan några som helst kunskaper om webbutveckling.
Tänk på att en hemsida ofta förmedlar den första bilden en kund får av ett företag. Därför är det inte bara viktigt att den innehåller bra och lättillgänglig information utan även att den ser bra ut och ger ett seriöst intryck.


Upp Planlösningar i 3D
Vilken lägenhet säljs först?

Skiss 3D


Problemet

En lägenhetsöversikt som förklarar för spekulanterna hur lägenheten är planerad är förstås en viktig del i en bostadsannons, både för att förmedla information och för att öka intresset. Trots det saknas det förvånansvärt ofta planlösningar i annonserna och när det finns är kvaliteten i allmänhet låg.

Lösningen

Genom att presentera en bra 3D-planlösning går det att förmedla bättre och mer tilltalande information till kunden. En 3D-bild innehåller mer djup än en ritning och kan dessutom innehålla mer information om den visas på nätet. Det går exempelvis att skapa enkla filmsnuttar och panoramabilder eller skapa en serie bilder som visar hur ljuset faller in i rummen vid olika tider på dygnet. Med små pilar i bilden är det möjligt att koppla ett fotogalleri till planlösningen med information om var och i vilken riktning varje bild är tagen.

Hur går det till?

WireFrame har utvecklat ett koncept där vi levererar en färdig 3D-bild närmast följande arbetsdag efter att vi har fått in en beställning. En förutsättning är att vi får utgångsmaterial i form av CAD-filer, ritningar eller skisser.

Vad kostar det?

Vi är förstås medvetna om att prisbilden är viktig i sammanhanget. Under förutsättning att vi får adekvat material att utgå ifrån kostar en 3D-bild av en normal lägenhet endast 990 kr exklusive moms. Om utgångsmaterialet är undermåligt, om planlösningen innehåller komplicerade strukturer som måste återskapas eller om objektet är avsevärt större än en vanlig lägenhet kan priset påverkas.


 Valid XHTML 1.0 Copyright © WireFrame AB